String to Array

Bir String ifadeyi veya değişkeni belirtilen karakter dizine bölerek bir Array türünde değişken elde edilebilir. Bunun için kullanılacak String metotu split‘tir. Kullanımı

string.split(ayırıcı, limit);

 • Ayrıcı : İsteğe bağlı. String ifadeyi ayırmak için string içinde aranacak karakter(ler)dir. Ayrıcı için bir düzenli ifade (RegExp) ‘de kullanılabilir. Ayırıcı karakter aranacak string içinde bulunursa bulduğu karakterden string‘i böler ve geriye aranacak karakter olmadan böldüğü değerleri array olarak geri döndürür. Herhangi bir karakter bulamadığı taktirde string ifadesinin tamamını tek bir dize (array) içerisine koyarak geri döndürür. Eğer ayrıcı parametresi atlanırsa da bütün string tek bir dizi (array) içinde döner. Ayırıcı olarak undefined veya null girilirse yine bütün string tek bir dizeye aktarılır. Eğer ayrıcı boş olarak belirtilir ise split komutu string içindeki karakter kümesini harf harf ayırarak bir dizeye aktarır.
 • limit : İsteğe bağlı. Bölmelerin sayısına bir sınır belirlemek için kullanılır.  Eğer belirtilen sınır miktarından daha fazla sayıda array nesnesi elemanı oluşturmaz. Eğer bu sayı 0 (sıfır) girilirse boş bir array döndürmesine sebep olur.
var aylarString = "Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık"; 
var aylarArray = aylarString.split(', '); 
console.log(aylarArray) ; 
// Geri dödnen array şu şekilde olacaktır.  
// ["Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayıs", "Haziran", "Temmuz", "Ağustos", "Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık"] 
 
var ilkUcAy = aylarString.split(',',3); 
console.log(ilkUcAy); 
// ["Ocak", " Şubat", " Mart"] 
 
// Düzenli ifadeye örnek (RegExp); 
var cumle = "Ahmet 2)Mehmet 3)Serhat"; 
console.log(cumle.split(/[0-9])/g).toString()); 
//Ahmet ,Mehmet ,Serhat 

Kaynaklar : https://developer.mozilla.org

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir